Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Mål for helse, miljø og sikkerhet:

Bedriftens mål med HMS arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og dessuten verne om miljø og helse, samt å innfri de målsettinger og krav som stilles i «Forskrift for internkontroll». 

All HMS dokumentasjon ligger elektronisk og er lett tilgjengelig for alle våre ansatte/frivillige.

Hos klesutdeling.no skal arbeidet med helse, miljø og sikkerhet vektlegges på lik linje med annen virksomhet. Dette gjelder alle ansatte og frivillige  i bedriften.

Åpen info, rutiner og mål ligger her på www.klesutdeling.no 

Avgjørelser, planer og vurderinger ligger passordbeskyttet på  https://hms.klesutdeling.no 

System for IK-mat finner her

Vi mener at:
 • Mennesket er den viktigste ressurs i bedriften, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.
 • Bedriften ved å vurdere helse, miljø og sikkerhet like høyt som brukere og økonomi, vil forebygge ulykker og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen.
 • Helse, miljø og sikkerhet er viktig for å ta vare på alle våre frivillige arbeidere
 • Ulykker skjer ikke, de forårsakes
 • Alle skader kan unngås
 • Ledelsen må gå foran i HMS arbeidet.
Politikk

Bedriftens politikk for HMS er utarbeidet som et grunnlag for det HMS arbeidet som skal foregå i bedriften.

HMS politikken er utarbeidet av ledelsen i forståelse med de ansatte / frivillige.


HMS politikken uttrykker betydningen av helse, miljø og sikkerhet i bedriftens daglige virke, og er en forpliktelse som bedriftens ledelse , frivillige og ansatte må leve opp til i det daglige arbeid. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere risikoen i alle ledd og selskapet har som mål å tilfredsstille de krav samfunnet stiller til oss på en sikker og miljømessig måte.

Alle ledere og medarbeidere skal ha den kompetanse som er nødvendig for at hensynet til sikkerhet og miljø blir en naturlig del av vår virksomhet.

 

Mål

Våre målsettinger for HMS arbeidet som drives i bedriften er at dette skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at vi har trivsel og trygghet på arbeidsplassen og et høyt faglig nivå på våre ansatte.

Det overordnede målet for HMS arbeidet ved Klesutdeling  er:

 • Ingen ulykker
 • Ingen branntilløp
 • Intet arbeidsmiljørelatert fravær
 • Ingen sykdomer eller skader knyttet til håndtering av mat 
 • Ingen sykdom utifra manglende hygiene

Matsikkerhet - se eget system for IK-mat

Elsikkerhet 

Mål for arbeidet med elsikkerhet er null ulykker og branner med elektrisk årsak

Etikk

Matutdeling.no skal ha et godt arbeidsmiljø der ledelse og ansatte trives, og har respekt for hverandre. Arbeidsmiljøet skal så langt det lar seg gjøre stimulere til utvikling for den enkelte både faglig og personlig.


Etiske retningslinjer for Klesutdeling.no gjelder for ansatte og ledere, og vedrører forholdet dem imellom samt forholdet til samarbeidspartnere og til samfunnet for øvrig.


De etiske retningslinjene er ikke detaljerte regler som gir direkte svar på problemstillinger og dilemma, men generelle rettesnorer som skal stimulere til og være utgangspunkt for refleksjon, dialog og handling.

Klesutdeling.no har en egen veileder for vanskelige problemstillinger som kommer av vårt hjelpearbeid.

 

Strategien

Strategien for HMS arbeidet ved bedriften skal gjøres kjent for våre brukere, samarbeidspartnere frivillige og ansatte.

 • HMS skal fremmes gjennom medvirkning
 • Verneorganisasjonen skal gis tilstrekkelig myndighet til å fremme konkrete tiltak innen HMS
 • Ledelsen må gå foran med et godt eksempel
 • HMS fremmes gjennom informasjon, motivasjon og kommunikasjon
 • Opplæring og trening er vesentlige virkemidler i HMS arbeidet
 • Gode rutiner, instrukser og prosedyrer skal sikre HMS
 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn